ห่วงโซ่อาหารบนดาวอีโรเนลบาคาร่า

บาคาร่า

สำหรับซีกบาคาร่าที่สว่าง มันจะปรับตัวให้อยู่ในความสว่างเท่านั้น และถ้าในโซนสลัว คุณจะพบสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ทั้งมืดและสว่าง ซึ่งมันจะเร่ร่อนและอพยพไปยังดาวทั้งสองซีก พวกมันจะต้องตัดสินใจเองว่า มันจะไปไหนและจะล่าอาหารที่ใด บนอีโรเนล คุณจะต้องพบสิ่งที่สังเคราะห์แสงได้ เช่นพวกไลเคนในแหล่งน้ำเค็ม หรือสาหร่ายสีแดง หรือแบคทีเรียที่ปรับตัวอยู่ได้ในแสงอินฟาเรดและนำพลังงานออกมาให้ได้เพื่อทำเป็นอาหาร ส่วนบนดินอาจพบสิ่งที่คล้ายไลเคน เพราะอากาศเย็นทำให้มอสเติบโตขึ้นมาและอาจมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่กินพวกมันเหล่านี้ สาหร่ายที่อยู่บนอีโรเนลจะครองอันดับต้นๆของห่วงโซ่บาคาร่าออนไลน์อาหารที่ยาวหลายทอด ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีบทบาทสำคัญของการอยู่รอด ตั้งแต่พืชและสัตว์ที่ใหญ่และซับซ้อนกว่า ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตอย่างอีโรเนลที่กินสาหร่ายเป็นอาหารก็คือแมลงที่มีชื่อว่า เอคอม มันเป็นสัตว์แปลกๆตัวเล็กๆ บนโลกเราเรียกมันว่าเป็นระยะต่างๆ หรือการปรับตัวให้มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไป ตามวัยของมัน เช่น ผีเสื้อนั่นเอง ตอนแรกเป็นหนอน กินใบไม้ในสวน คลานกระดึบๆไปมา ต่อมากลายเป็นดักแด้ อีกหนึ่งเดือนต่อมาถึงจะกลายเป็นผีเสื้อ พวกมันจะแปลกนิดนึง แต่มันจะแปลกไปมากหน่อย มันเหมือนปลาไหลมีครีบสองชุด ซึ่งกางออกทั้งสองด้าน และถ้ามีบางช่วงมันจะไปหาพืชชนิดหนึ่งเพื่อซ่อนตัวในนั้นและฝังตัวเพื่อสร้างเปลือกบาคาร่าหุ้มเอาไว้มิด เมื่อเปลือกแตกออก มันจะกลายเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุด